Zëri i Rusisë Fondi “Mendimi i opinionit publik” botoi të dhënat mbi përdoruesit e Internetit në Rusi. Rusët, që tashmë kanë akses në Internet, po intensifikojnë akoma dhe më shumë përdorimin e Rrjetit mbarëbotëror, në një kohë kur tërheqja e përdoruesve të rinj në të po ecën me ritme më të ngadalta. Sipas gjendjes përkatësisht verës së vitit 2009 rezulton se Internetin e shfytëzon 35 % e popullsisë së rritur në moshë të Rusisë (39,9 milionë veta). Rritja e numrit të përdoruesve për 1 vit (që nga vera e vitit 2008) përbëri 18,3 % (6,2 milionë veta).