Zëri i Rusisë Presidenti i Polonsë Leh Kaçinski do ta nënshkruajë Traktatin e Lisbonës në mesditën e së dielës të 11 tetorit, njoftoi në eterin e radios polake Ndihmësi i Kreut të shtetit Aleksander Shigllo. Në vigjilje Kryeministri i Çekisë Jan Fisher deklaroi për përfaqësuesit e BE, se Presidenti Vacllav Klaus konfirmon tekstin e Traktatit të Lisbonës të ratifikuar më parë nga parlamenti. Që Traktati të hyjë në fuqi, nevojiten firmat e presidentëve të Polonisë dhe Çekisë.