Zëri i Rusisë Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev nënshkruajti protokollin, që konfirmon 6 drejtime bazë të efikasitetit të shfrytëzimit të energjisë, njoftoi Ndihmës Kreu i shtetit Arkadi Dvorkoviç. Projektet janë: “Kompleksi energjetik i vogël”, “Efikasiteti energjetik dhe sektori social”, “Energjetika inovatore”, “Blloku efikas energjetik”, “Llogarit, kurse dhe paguaj”, si dhe “Bota e re”, të cilat destinohen të krijojnë stimuj për atë, që ai që përdor në mënyrë racionale energjinë, do të paguajë më pak.