Zëri i Rusisë Konkursi letrar “Çmimi rus” po fillon pranimin e punëve. Ai është i vetmi çmim vendas me të cilin nderohen letrarët të cilët shkruajnë në gjuhën ruse dhe jetojnë jashtë shtetit. “Veprat letrare paraqiten në këtë konkurs nga skajet më të ndryshme të rruzullit tokësor, ndërsa vetë çmimi stimulon, para së gjithash, bashkimin e kulturës ruse”, — vënë në dukje përfaqësuesi i konkursit.