Zëri i Rusisë Ministria e Drejtësisë e Zvicerës refuzoi lirimin me dhënie garancie të regjizorit Roman Polanski të cilin e kërcënon ekstradimi në SHBA-s. Autoritetet zviceriane presin kërkesën nga Shtetet e Bashkuara për dorëzimin atyre të Roman Polanskit. Regjizorin e akuzojnë për atë, se më tepër se 30 vite më parë ai ka dhunuar, mashtruar një vajzë 13 vjeçare.