Zëri i Rusisë Këtë vit më shumë se 59 milionë veta humbën punën, deklaroi në Stamboll në sesionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankës Botërore (BB) Presidenti i BB Robert Zelik. Ai gjithashtu tha, se si rezultat i krizës globale për këtë vit në vendet pak të zhvilluara në rajonet e Afrikës për shkak të masave të nevojshëme dhe produkteve ushqimore mund të vdesin deri në 50 mijë fëmijë. Sipas fjalëve të Zelikut, BB pas riformimit të vet mund të luajë një rol pararojë në luftën kundër problemeve, të cilat provokojnë kriza në sferën financiare dhe ekonomike.