Në një letër të hapur drejtuar Fondit Nobel shkencëtarët propozuan reformimin e çmimit. Ai duhet ti përgjigjet realeve bashkëkohore dhe numrit në rritje të zbulimeve shkencore, flitet në dokument. Në veçanti propozohet të jepet medalje dhe në fushën e matematikës. Çmimi Nobel jepet çdo vit për arritjet në fizikë, kimi, mjekësi dhe fiziologji, ekonomi, literaturë dhe për mbrojtjen e paqes.