Në një të ardhme të afërt në Rusi do të fillojnë prodhimin e teknikës së ndriçimit të brezit të ri. Për këtë qëllim do të ndërtohet ndërmarrja e prodhimit të llambave të brezit të ri mbi bazë të nanoteknologjive. Prodhimet e saj do të duken në dyqanet ruse vitin e ardhshëm.