Bashkimi Europian, bile edhe në qoftë se dimri i pritshëm do të jetë mjaft i ftohtë, do të mund të ruajë stabilitetin e furnizimit me lëndë energjetike, konformon bashkimi i operatorëve europianë të sistemeve të gazit GTE. Përjashtim bën këtu Kroacia e cila nuk mund ta sigurojë dot veten me gaz në rast se dimri do të bëjë më i ftohtë se sa zakonisht.