Një kompleks unikal mobil mësimor u paraqit në Moskë në forumin e XI-të “Mjedisi arsimor-2009”. Kompleksi është i pajisur me gjithçka të nevojshme, ndërsa më kryesorja-lejon të mos ndërpritet procesi mësimor gjatë kohës së meremetimit të godinave të shkollave. Njëkohësisht në të mund të zhvillojnë orët mësimore 100 nxënës me dy turne.