Në Rusi për 15 vjet është vërejtur një rritje e ndjeshme e popullsisë. Siç njoftoi Ministrja e shëndetësisë dhe zhvillimit social Tatiana Golikova, në gusht në vend erdhën në jetë 151,7 mijë fëmijë, vdiqën 150,7 mijë veta.