Komisariati i policisë i Londrës së Madhe, që njihet më tepër si Scotland Yard, kremton sot 180 vjetorin e vet. Ai u ndërtua më 29 shtator të vitit 1829 si komisatiat i policisë së kryeqytetit dhe me kalimin e viteve u shëndërrua në formacionin më të fuqishëm policor të Mbretërisë së Bashkuar.