Papa i Romës Benedikti i XVI-të u shpreh për zhvillimin e dialogut midis kishës katolike dhe orthodhokse. Sipas fjalëve të tij, ky është kusht paraprak për zhvillimin fetar të shoqërisë”.