Kongresi Ndërkombëtar Ekologjik do të hapet sot në Toliati (Rusi). Në të marrin pjesë shkencëtarë nga 13 vende, ndër të tjera Bullgaria, Britania e Madhe, Italia, Franca, Gjermania, Zvicra, Letonia, Estonia dhe vendet e afërta fqinje. Ata do të shqyrtojnë problemet ekologjike dhe ndikimin e njeriut në ambientin rrethues, monitoringun ekologjik dhe kulturën ekologjike.