Vullnetarët nga Europa për pjesëmarrjen në programin ndërkombëtar “Mars-500”, filluan kontrollin mjekësor në Moskë. Në mars të vitit 2010 do të startojë eksperimenti për imitimin e fluturimit të pilotuar “Mars-500”. Në ekuipazhin ndërkombëtar duhet të hyjnë 4 rusë dhe 2 europianë. Përveç kësaj, në këtë eksperiment do të marrin pjesë edhe specialistë nga SHBA-s.