Vladimir Putin kërkoi që të zhvillohet kontrolli i të gjithë hidrocentraleve ruse. Është i domosdoshëm programi kompleks i nivelit të lartë të sigurisë, dhe në radhë të parë, kontrolli i pajisjeve, mosfunksionimi i të cilëve mund të sjellë në avari dhe në pasoja të tjera të rënda, u shpreh i bindur Kryeministri.