Botimi i parë i gazetës “New-York Times” në gjuhën ruse do të dalë në dritë të premten në botimin e radhës “Novaja gazeta”. Kjo gazetë do të dalë çdo javë dhe do të ketë nga 8 deri 16 faqe, njoftoi Kryeredaktori i “Novaja gazeta” Dimitri Muratov.