Shërbimi informativ kombëtar i SHBA-s e përfshiu Rusinë në numrin e vendeve, të afta që të cënojnë interesat e Shteteve të Bashkuara. Ndërkaq autorët e këtij raporti mendojnë se rreziku kryesor kërcënues nuk do të thotë mosaftësi e mbajtjes së marrëdhënieve normale të forta midis vendeve.