“Arkipelagu GULAG” i Aleksander Solzhenicinit përmbushi listën e veprave të literaturës ruse të shekullit të XX-të, program i detyruar për shkollat e mesme. Ministria e arsimit dhe shkencës dërgoi gjithashtu në shkolla rekomandime, të cilat parashikojnë njohje më të thellë me jetën dhe pikëpamjet e Solzhenicin-it në kurset e historisë së vendit të shekullit të XX-të.