Mbështetja e banorëve të Ingushetisë (Kaukazi i Veriut) të veprimeve të autoriteteve të saj në luftën kundër krijimit të bandave terroriste është bërë akoma dhe më e ndjeshme, deklaroi Presidenti i republikës Junus-Bek Evkurov. Në intervistën e vet dhënë për botimin “Rossiskaja gazeta”. Ai theksoi, se për ta kundërshtuar terrorrizmin nevojiten formimi i ideologjisë, të zgjidhen problemet socialo-ekonomike, përforcimi i mirëbesimit tek organet e pushtetit dhe strukturat e rendit.