Ditë zie u shpall në qytetin serb Uzhice, ku në uzinën e prodhimit të armëve gjetën vdekjen 7 veta. Si rezultat i shpërthimit në ndodhi atje u gjymtuan edhe 14 punëtorë të tjerë. Drejtori i ndërmarrjes nuk beson se shpërthimi u shkaktua nga ndonjë avari teknike apo gabim i personelit. Organet e ruajtjes së rendit nuk e komentojë në kurrëfarë mënyre ngjarjen që ndodhi.