Vëllimi i përgjithshëm i shitjeve me pakicë në 16 vende të eurozonës në korrik të vitit 2009 ra 0.2 % në krahasim me muajin paraardhës dhe 1.8 % mbi bazë të llogaritjes vjetore, njoftoi Agjencia statistikore europiane Eurostat.