Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev kërkoi të shfrytëzohen më aktivisht mjetet buxhetore të drejtuara për mbështetjen e rajoneve. Në takimin me Nënkryeministrin Dimitri Kozak Kryetari i shtetit theksoi, se detyrë e dorës së parë, primare e autoriteteve rajonale duhet të bëhet përdorimi racional i mjeteve që u caktohen atyre nga buxheti shtetëror.