Me hetimin e çështjes së anijes transportuese “Arctic Sea” do të merren organet e ruajtjes së rendit të 6 vendeve: Rusisë, Finlandës, Suedisë, Estonisë, Letonisë dhe Maltës, njoftoi Kryetari i komitetit hetimor pranë Prokurorisë së Përgjithshme të Rusisë Vladimir Markin. Ai saktësoi, se ndjekja penale e personave të ndaluar për ushtrim veprimtarie pirateske ndaj anijes do të zhvillohet në çdonjërin nga vendet e sipërpërmendur.