Në Afganistan ranë vëllimet e prodhimit të opiumit falë veprimeve të vendosura të autoriteteve vendase dhe forcave të koalicionit ndërkombëtar. Përmasat e plantacioneve të lulëkuqes u reduktuan deri në 20 %, ndërsa vetë prodhimi-në 10 %, thuhet në raportin e Departamentin e OKB-së për drogën dhe krimet.