Sberbank-a e Rusisë hapi në Frankfurt-mbi-Majne (Gjermani) përfaqësinë e vet të parë jashtë shtetit. Sberbank-a është një nga institutet më të mëdha financiare në Federatën Ruse dhe në Bashkësinë e Shteteve të Pavarura. Në një kohë të afërt kjo bankë ka ndërmend të zgjerojë praninë e vet ndërkombëtare duke dalë gjithashtu edhe në tregjet e Kinës dhe Indisë.
dhe të Indisë.