Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Traktatit mbi Sigurimin Kolektiv (OTSK) Nikollai Bordjuzha del për bashkëpunim me NATO-n në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, trafikimit të drogës dhe rreziqeve të tjera të përbashkëta kërcënuese për të gjithë. Për këtë ai deklaroi në takimin e zhvilluar në Moskë me Ambasadorin e Italisë në Rusi Vittorio Klaudio Surdo.