Banka Europiane për Zhvillim dhe Rikonstruksion (BEZHR) është e gatshme ti japë ndihmë Rusisë për kapërcimin e pasojave të avarisë që ndodhi në hidrocentralin Sajano-Shushensk, njoftoi Presidenti i Bankës Thomas Miro në takimin e zhvilluar me Kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin.