Avaria në hidrocentralin Sajano-Shushensk demonstroi qartë domosdoshmërinë e krijimit të kapaciteteve të konsiderueshme rezervë në elektroenergjetikë, deklaroi Kryeministri Vladimir Putin në mbledhjen e qeverisë kushtuar përpilimit të strategjisë energjetike të vendit deri në vitin 2030.