Komanda e Flotës së Detit të Zi të Rusisë shprehu indinjatë të thellë në lidhje me incidentin që ndodhi me pjesëmarrjen e ekzekutuesve ukrainas të vendimeve gjyqësore, të cilët depërtuan në territorin e njësisë ushtarake ruse. Persona të panjohur kërkuan nga ushtarakët dorëzimin atyre të objekteve të navigacionit në rajonin e farit të Hersonit si pronë të Ukrainës, duke paraqitur vendimin e gjykatës të qytetit të Sevastopol për këtë. Më vonë ata u ndaluan dhe iu dorëzuan Shefit të Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Ukrainës për Sevastopolin. Ekzekutuesit e vendimeve gjyqësore shkelën në mënyrë brutale marrëveshjen përkatëse me Flotën Ruse të Detit të Zi.