Demografët francezë parashikojnë, se aty nga viti 2012 popullsia e Europës do të reduktohet me 36 milionë veta, kryesisht për llogari të rënies demografike mjaft serioze në Rusi. Ndërsa numri i përgjithshëm i banorëve të planetit Tokë do të përbëjë në atë kohë 7 miliardë veta.