Operacioni kërkimoro-shpëtues në hidrocentralin Sajano-Shushensk ndodhet në fazën e përfundimit të vet. Si rezultat i avarisë që ndodhi në këtë hidrocentral më 17 gusht gjetën vdekjen 71 vetë.