Delegacioni i Krerëve të dikastereve të punëve të jashtme të vendeve të Organizatës së Shteteve Amerikane (OSHA) mbërriti në Tegusigalpu me qëllim që të përpiqet edhe një herë të rregullojë situatën e krizës në Honduras. Krerët e MPJ planifikojnë të zhvillojnë takime me përfaqësuesit e “qeverisë de-fakto”, parlamentit, Gjykatës së Lartë, kishës dhe shoqërisë civile.