Një njësi anijesh të Flotës së oqeanit Paqësor të Rusisë, që kanë marrë nën mbrojtje lundrimin e anijeve nga rreziku kërcënues i veprimtarisë së piratëve në gjirin e Adenit, po përcjell tani karvanin e tretë me anije civile të vendeve të ndryshme. Për këtë njoftuan në shërbimin e shtypit të Flotës së oqeanit Paqësor.