Qytetarët rusë kanë besim tek qeveria e tyre në kushtet e vështirësive serioze ekonomike më shumë se sa amerikanët, kanadezët, francezët, gjermanët dhe shtetasit e një sërë vendeve të tjera. Për këtë dëshmojnë të dhënat e Agjencisë analitike Rrjeti i pavarur botëror i studimit të tregjeve (WIN Network).