Në Afganistan po zgjedhin kryetarin e shtetit dhe deputetët e këshillave të provincave. Sigurimin e zgjedhjeve e garantojnë ushtria, policia dhe kufitarët. Ruajtjen e rendit e sigurojnë gjithashtu edhe ushtarakët e SHBA-s.