Vendet e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (OBSH) kanë ndërmend të mbështesin autoritetet ruse në veprimet e ndërmarra në lidhje me parandalimin e veprimtarisë terroriste dhe mbrojtjen e sigurisë dhe stabilitetit kombëtar. Për këtë njoftohet në deklaratën e bërë publike të OBSH.