Parku “Rosavia” do të plotësohet deri në vitin 2017 me 120 aeroplanë të rinj modernë. Për këtë u njoftuan gazetarëve në korporatën shtetërore “Rostehnollogia”.