Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) bën një parashikim të kujdesshëm, të përmbajtur, mund të thuhet, në lidhje me fillimin e gjallërimit, rimëkëmbjes së ekonomisë botërore. Në sajtin e Fondit është botuar artikulli përkatës i Krye ekonomistit të FMN Olivier Blanchard. Sipas fjalëve të tij, ekonomia po fillon të gjallërohet pas krizës jashtëzakonisht serioze që përjetoi.