Në Afganistan përfundoi plotësisht fushata paraelektorale e cila zgjati 2 muaj. Zgjedhësve u kanë mbetur vetëm 2 ditë deri në zhvillimin të enjten të zgjedhjeve të planifikuara presidenciale dhe lokale me qëllim që të përcaktohen se për cilin do të votojnë.