Numri i emigrantëve të punës, që erdhën në Rusi këtë vit, në krahasim me periudhën analogjike të vitit 2008 u zvogëlua deri në 13 %. Për këtë njoftoi Shërbimi Federal i Emigracionit. Këtë vit janë dhënë deri në 22 % më pak ftesa për hyrjen e shtetasve të huaj në Rusi.