Patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusisë Kirill i dha bekimin e vet ekspeditës së 9-të historiko-gjeografike që do të fillojë lundrimin e vet drejt ishujve Kurile më 14 gusht. Pjesëmarrësit e kësaj ekspedite do të përcaktojnë vendin e ndërtimit të kishëzës dhe do të vendosin kryqin atje.