Piratët mund ta kenë rrëmbyer anijen transportuese për ta shndërruar atë në të ashtuquajtur “anije-fantazmë”. Pra, në anije të cilës i ndërrojnë në mënyrë të paligjshme emrin, e lyejnë në ngjyrë tjetër dhe e regjistrojnë në pamjet e vet të re nën një tjetër emër. Ky version u bë publik nga Byroja Ndërkombëtare detare në Londër.