Presidenti i Federatës Ruse Dimitri Medvediev propozon të shfrytëzohen më gjerësisht masat profilaktike në luftën kundër alkoolizmit dhe të merret parasysh gjatë kësaj përvoja e vendeve të huaja në këtë sferë. “Vemendje më e përqendruar duhet ti kushtohet profilaktikës së alkoolizmit, para së gjithash, në mjedisin e rinisë”.