Pozitën e Federatës Ruse në konfliktin e armatosur të gushtit të vitit të kaluar në Osetinë e Jugut në Gjermani filluan ta vlerësojnë më objektivisht. Në veçanti, mjetet gjermane të informimit masiv, të cilat i kanë pasqyruar në mënyrë të hollësishme ngjarjet në fjalë, e kuptuan pjesërisht se ato nuk patën të drejtë në këndvështrimin e tyre të mëparshëm progjeorgjian përkatësisht konfliktit në fjalë, tha politologu gjerman Aleksandër Rar në intervistën e vet dhënë Agjencisë RIA Lajmet.