Rusia do të marrë pjesë në realizimin e projektit për ndërtimin dhe venien në shfrytëzim të instalimit të lazerit Europian të rëntgenit mbi bazë të elektroneve të lira në Hamburg, duke dhënë deri në vitin 2016 një kuotë prej 250 milionë eurosh.