Në vitin 2010 ekonomia e Rusisë do të vazhdojë me vendosmëri rritjen e vet, vëllimi i përgjithshëm i produktit të brendshëm do të rritet me 3.5 %. I tillë është konkluzioni që përmbahet në raportin e Agjencisë së rejtingëve “Fitch” të publikuar në Londër.