MPJ e Federatës Ruse dënoi vrasjet në masë në jug të Sudanit dhe i bëri thirrje qeverisë së vendit për të vendosur rregull në ruajtjen e rendit dhe për të mos lejuar shkallëzimin e mëtejshëm të tensionit në këtë rajon. Në dokumentin përkatës theksohet domosdoshmëria e ruajtjes së stabilitetit për zhvillimin paqësor të vendit.