Në Soçi korporata shtetërore “Olimpsport” do të zhvillojë monitorimin ekologjik të vendeve të ndërtimit të objekteve të Lojrave Dimërore Olimpike të vitit 2014. Siç njoftuan pjesëmarrësit e mbledhjes së Këshillit Koordinues të korporatës për sigurinë ekologjike, masat aktive janë të drejtuara për ruajtjen e cilësisë së rezervave ujore.