Patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusisë Kirill e quan të arritur qëllimin kryesor të vizitës së vet në Ukrainë — për tu falur së bashku me gjithë popullin e bekuar besimtar ukrainas. “Unë pashë në fytyrat tuaja, ndjeva thellë në shpirt forcën e madhe të besimit tuaj”, — tha ai duke iu drejtuar besimtarëve në Vladimir-Volinsk të Ukrainës.